TruyenVn

Nhật Ký Thông Lỗ

Nhật Ký Thông Lỗ

16+, Adult, Ecchi, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
37 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 4
2 ngày trước
Tiểu Thuyết Gia Tình Dục

Tiểu Thuyết Gia Tình Dục

Adult, Manhwa, Romance, Truyện tranh 18+, TruyenVn
6 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 24
1 tuần trước
Xin Hãy Cho Em Tinh Lực

Xin Hãy Cho Em Tinh Lực

Adult, Fantasy, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
16 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 16
3 tuần trước
Thay Đổi Thành Kiến

Thay Đổi Thành Kiến

Adult, Ecchi, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn
35 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 13
3 tuần trước
Bug Game Số Hưởng

Bug Game Số Hưởng

Adult, Fantasy, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
36 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 8
2 tuần trước
Vòng Đu Quay Định Mệnh

Vòng Đu Quay Định Mệnh

Adult, Ecchi, Fantasy, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
30 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 7
3 tuần trước
Chewy

Chewy

Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn
24 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 9
2 ngày trước
Tôi Có Thể Giúp Gì Được Cho Ngài?

Tôi Có Thể Giúp Gì Được Cho Ngài?

Adult, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
14 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 5
3 tuần trước
Nghiện Chơi Mẹ Kế

Nghiện Chơi Mẹ Kế

16+, Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
115 lượt xem
1 đề cử
Full Color
Chap 14
5 ngày trước
Những Cô Vợ Chiến Lợi Phẩm

Những Cô Vợ Chiến Lợi Phẩm

Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
89 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 11
2 tuần trước
Sống Cùng Hàng Khủng

Sống Cùng Hàng Khủng

16+, Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
104 lượt xem
2 đề cử
Full Color
Chap 12
5 ngày trước
Sinh Viên Đại Học Nữ Phục Vụ Trong Quân Đội

Sinh Viên Đại Học Nữ Phục Vụ Trong Quân Đội

16+, Adult, Ecchi, Harem, Hentai Màu, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
59 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 7
2 tháng trước
Mùa Hè Khoái Lạc

Mùa Hè Khoái Lạc

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
60 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 11
1 tháng trước
Bệnh Viện Đêm

Bệnh Viện Đêm

16+, Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
58 lượt xem
1 đề cử
Full Color
Chap 14
1 tháng trước
Biên Niên Sử Của Dâm Thư

Biên Niên Sử Của Dâm Thư

Adult, Comedy, Hài Hước, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon, Xuyên Không
28 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 10
3 tháng trước
Trưởng Phòng Mắng Tôi Đi!

Trưởng Phòng Mắng Tôi Đi!

Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
22 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 4
3 tháng trước
Quý Cô Của Tôi

Quý Cô Của Tôi

Adult, Drama, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
56 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 9
3 tháng trước
Bài Học Hứng Tình

Bài Học Hứng Tình

Adult, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn
21 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 85
3 tuần trước
Làm Tình Gái Lạ

Làm Tình Gái Lạ

16+, Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
126 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 17
2 tuần trước
Dịch Vụ Người Mẫu Thần Tiên

Dịch Vụ Người Mẫu Thần Tiên

Adult, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn
36 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 10
4 tháng trước
Hiệp Sĩ Nô Lệ Của Elf

Hiệp Sĩ Nô Lệ Của Elf

Adult, Fantasy, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
80 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 16
5 ngày trước
Điều Khiển Cơ Thể

Điều Khiển Cơ Thể

Adult, Fantasy, Hentai Màu, Manhwa, Supernatural, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
131 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 20
18 giờ trước
Phú Bà

Phú Bà

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
486 lượt xem
1 đề cử
Full Color
Chap 20
3 tuần trước
Thảo Dược Mê Tình

Thảo Dược Mê Tình

Adult, Fantasy, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
52 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 20
18 giờ trước